Bộ slide bao gồm dàn bài chi tiết được sử dụng trong các khóa học trực tuyến của ZendVN (không phải là các quyển sách dạy lập trình hướng dẫn từng dòng code). Tuy nhiên nó cũng là một nguồn tài liệu khá hữu ích dành cho các bạn đam mê lập trình web.

Top-skills-for-front-end-web-developer

Bộ slide bao gồm các khóa học:

  • Lập trình Android
  • Lập trình Phalcon Framework
  • Lập trình Java 2015
  • Lập trình PHP 2015
  • Lập trình WordPress 4.x
  • Lập trình Zend Framework 2.x
  • Lập trình jQuery Master
  • Lập trình Joomla! 2.5

Dàn bài chi tiết và tài liệu các khóa học

Khóa học Tổng số video Thời lượng Dàn bài chi tiết Project cuối khóa Slide bài giảng
Lập trình Android 423 75 giờ 15 phút Slide
Lập trình Phalcon Framework 397 75 giờ 55 phút Outline  
Lập trình WordPress 4x 345 72 giờ 15 phút Outline  
Lập trình JAVA 160 19 giờ 15 phút Outline Slide
Lập trình Zend Framework 2.x 464 113 giờ 22 phút Outline Project Slide
Lập trình jQuery Master 431 105 giờ 6 phút Outline Slide
Lập trình PHP 2015 445 96 giờ 7 phút Outline Project Slide
Lập trình Joomla! 2.5 286 67 giờ 24 phút Outline Project Slide